En sanningskommission för Sveriges romer

Romer i Sverige har, liksom i stora delar av världen, utsatts för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Gruppen har förföljts och diskriminerats. För inte så länge sedan utsattes romska kvinnor för tvångssteriliseringar.

I februari 2007 inrättades Delegationen för romska frågor av regeringen med uppdrag att främja romernas rättigheter och bidra till att bryta romernas kulturella, politiska och sociala marginalisering. Delegationens arbete har bland annat resulterat i skriften Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55), där Delegationen presenterar en strategi för hur Sverige ska bära sig åt för att reparera romers tillit till majoritetssamhället, hur romers maktunderläge ska kunna hävas och hur välfärdsgapet mellan romer och andra grupper ska överbryggas. Ett av förslagen är att inrätta en sanningskommission för att utreda behandlingen av romer i Sverige under 1900-talet.

Maria Leissner, ordförande i Delegationen för romska frågor och demokratiambassadör, presenterar utredningen och diskuterar några av de konkreta förslagen som lagts fram.

Seminariet kommer sändes live, via chatten ställdes frågor direkt till Maria Leissner. Om du missade seminariet så kan du i efterhand se på det och ladda ner det.  Klicka här för att se sändningen. Seminariet är på svenska.

Det finns en kortare intervju med Maria Leissner på engelska, för att se den klicka här.

Välkommen till en timme mänskliga rättigheter!

Datum: onsdag 27 oktober

Tid: 9.00-10.00, kaffe/te och smörgås serveras från kl 8.30

Plats: Stora Nygatan 26, Stockholm

Anmäl dig senast 25 oktober på anmalan@civilrightsdefenders.org eller ring 08-545 277 30.

Kategorier: Uncategorized.
Taggar: Delegation for Roma Issues, Maria Leissner, och Romer.
Regions: Sverige.