Ee Sarom

Under 2011 tvångsförflyttades omkring 60 000 människor i Kambodja, rapporterar den lokala människorättsgruppen ADHOC. De som protesterar eller vägrar överge sina hem riskerar att gripas eller utsättas för våld. Människorättsförsvarare som arbetar med rätten till bostad förföljs. I ett land där många ideella organisationer inte vågar stödja människorättsfrågor sticker Ee Sarom, och hans organisation, ut. “Ibland är jag rädd men jag måste göra mitt jobb”, säger han.

Ee Sarom Photo: Tina Axelsson

Tisdagen 22 maj 2012 greps tretton aktivister som alla hade haft ledande roller i de fredliga protesterna mot expropriering av land och tvångsförflyttningar i Boeung Kak området i Phnom Penh. 48 timmar senare hade samtliga, alla kvinnor, dömts till två och ett halvt års fängelse vardera i en rättegång som inte höll internationell standard. Ytterligare två aktivister greps på rättegångsdagen.

Fängslandet av dessa människorättsförsvarare utlöste den omfattande kampanjen Free the 15, som också drog till sig internationell uppmärksamhet. Efter dagliga protester släpptes aktivisterna i juni – en stor seger fastän de fortfarande anses skyldiga till brott.

Som programansvarig för Sahmakum Teang Tnaut (STT), en kambodjansk icke-statlig organisation som arbetar med rätten till bostad, var Ee Sarom en av flera ledare ur det civila samhället som mobiliserade krafter för kampanjen.

– De är väldigt modiga kvinnor. Fallet är inte avslutat än, vi kräver att alla anklagelser mot dem släpps.

Läs mer om kampanjen Free the 15

Expropriering av land, så kallad ”land grabbing” (då stater och investerare tar över jordbruksmark för att exploatera marken) och tvångsförflyttningar sker i hela Kambodja. I huvudstaden Phnom Penh har omkring 150 000 personer blivit omplacerade sedan 1990. Regeringen hävdar att detta görs för att utveckla landet men för dem som påverkas visas få tecken på framsteg. Fokus ligger snarare på kortsiktiga vinster för eliten, utan respekt för mänskliga rättigheter. Bristen på skydd av mänskliga rättigheter är stort. Avsaknaden av tillgång till rättvisa är ett allvarligt problem.

– Lagarna finns där. Landlagen ser väldigt bra ut men den har aldrig använts i praktiken.

Ee Sarom säger att myndigheterna förnekar dem som har drabbats att lagligen bestrida besluten – och fredliga demonstrationer bemöts med våld och hot. Människor som vägrar lämna sina hus får ändå se sina hem översvämmas eller förstöras. Regeringen använder nationalistiska argument för att tysta protesterna mot tvångsförflyttningarna genom att påstå att de som protesterar står i vägen för landets utveckling.

Under rådande omständigheter är det svårt att försvara människors rättigheter men kampanjen Free the 15 var framgångsrik eftersom demonstranterna lyckades samla stora delar av det civila samhället. Ee Sarom menar att detta samarbete är nyckeln i ett land där bland annat lagar om ärekränkning används för kväsa obekväma åsikter.

– Ju mer vi arbetar tillsammans, desto större påverkan och resultat.

Demonstration in front of Ministry of Justice Photo: Licadho

Samma dag som rättegången för de tretton aktivisterna hölls demonstrerade 500 personer utanför domstolsbyggnaden. Lotusblomman användes som symbol för deras fredliga protest. Regeringsledamöter anklagade demonstranterna för att organisera en revolution likt dem som ägde rum under den arabiska våren.

De tretton kvinnorna dömdes till två och ett halvt års fängelse vardera. Men protesterna växte och efter lite mer än en månad beslutade appellationsdomstolen att skjuta upp fängelsestraffet så kvinnorna släpptes ur fängelset.

Portrait Ee Sarom Photo Tina AxelssonEe Sarom vet att hans arbete är förknippat med risker. Han får ofta motta hot från regeringsledamöter eller personal i företag som är inblandade i land grabbing. Otaliga hot skickas via mejl från personer som låtsas vara studenter och upprepade gånger har han blivit förföljd. Men han tycker för mycket om sitt arbete för att sluta.

– Poliser har visat upp sina vapen för mig men jag är okej. Jag kan prata.

På grund av riskerna är Ee Sarom extra försiktig. Istället för att köra motorcykel, som de flesta i Phnom Penh, tar Ee Sarom bilen.

– Det är så lätt att säga att det var en olycka om du omkommer när du kör motorcykel.

Lokala myndigheter och företag som är inblandade i kontroversiella landaffärer uppskattar inte frispråkiga icke-statliga organisationer och försöker därför tysta dem, enligt Ee Sarom. I Kambodja kan inte Ee Sarom tala högt om hoten och han är glad för stödet som har får från STT:s internationella partner.

– Ibland är jag rädd men jag måste göra mitt jobb. Jag kommer att göra detta tills jag går i pension.

Men i framtiden skulle han också vilja undervisa på universitet:

– Jag skulle vilja berätta något som är sant för studenterna.

Regeringen i Kambodja försöker klämma åt det civila samhället men den framgångsrika kampanjen Free the 15 har visat att saker kan förändras.

– Människor höjer sina röster för rättvisa och fler och fler personer får tillgång till Facebook och Twitter, därmed sprids ordet.

Rätten till yttrandefrihet är begränsad i Kambodja. Regeringen kontrollerar alla radiostationer utom två och alla tv-stationer. Ee Sarom tror att framtiden ligger i sociala medier och mobilisering av gräsrötterna. Genom att stödja varandra kan gräsrotsaktivisterna bli starkare och modigare. Han tycker att det internationella samfundet kan göra mera för att stödja dessa aktivister och det civila samhället.

– Många icke-statliga organisationer är rädda för att stödja människorättsfall. Vi i STT är stolta över vårt rykte och många organisationer använder vårt material och vet vilka vi är. Vi har aldrig böjt oss när vi blivit anklagade – vi har alltid stått rakryggade och sagt ”vi har rätt!” och än så länge har det fungerat.


Mänskliga rättigheter i riskzonen i Kambodja

Omfattande korruption berövar de kambodjanska medborgarna ett systematiskt skydd av mänskliga rättigheter och hindrar utvecklingen av rättsväsendet. Det regerande partiet Cambodian People’s Party (CPP) dominerar makten på alla nivåer och kväver den redan tynande politiska oppositionen. Människorättsförsvararnas situation blir allt mer ansträngd då regeringen kontinuerligt introducerar nya lagar som begränsar rätten till yttrande- och mötesfrihet.

Regeringsledamöter och deras anhängare använder lagar om ärekränkning för att kväsa avvikande åsikter. Det är vanligt förekommande att personer som kritiserar regeringen riskerar åtal. Anklagelser om desinformation, förtal och uppvigling är bland de rättsliga bestämmelser som främst används.

Tvångsvräkningar och förföljelse av människorättsförsvarare som arbetar med rätten till bostad fortsätter att vara en allvarlig angelägenhet i Kambodja. Den lokala människorättsorganisationen ADHOC rapporterar att fler än 60 000 personer vräktes från sina hem med tvång under 2011. Personer som protesterar riskerar att gripas och misshandlas.

Enligt den lokala människorättsorganisationen LICADHO använder polisen våld i en ökande omfattning för att tysta aktivister som kämpar för rätten till bostad och arbete. Under loppet av ett halvår (november 2011 – april 2012) inträffade sju incidenter då polis öppnat eld mot människorättsförsvarare. Totalt skadades över 20 personer. I april 2012 sköts den välkände miljöaktivisten Chut Wuthy till döds av militärpolis när han dokumenterade vad han misstänkte var illegal skogsavverkning vid en kinesiskt byggd damm i Koh Kong-provinsen.

Eftersom analfabetismen i landet är omfattande har radio- och tv-medierna störst påverkan på den kambodjanska befolkningen, visar studier. Majoriteten av dessa medier ägs eller kontrolleras av staten eller det regerande partiet. Dagstidningarna uppvisar en bredare politisk anknytning men tidningarna har en begränsad spridning utanför städerna.

De journalister som främst utsätts för hot, trakasseras och fängslas är de som arbetar för medier kopplade till oppositionen.

Internetåtkomsten är extremt begränsat. Ungefär tre procent av befolkningen har tillgång till internet. Trots detta växer internet som en arena där alternativa röster kan göra sig hörda.

I december 2010 trädde en ny brottsbalk i kraft. Genom denna begränsades ytterligare rätten till yttrandefrihet, även för medier. Ett exempel är att kritik riktad mot domstolarna eller rättssystemet numera kan vara straffbart, vilket gör det riskfyllt för journalister att rapportera om juridiska frågor och för människorättsförsvarare att göra sitt jobb.

Kambodja har ett pulserande civilt samhälle med ett stort antal icke-statliga organisationer (non-governmental organisations, NGOs). I december 2011 mobiliserades krafter från hela det civila samhället för att protestera mot den NGO-lag som då offentliggjordes, i sin fjärde version. Om NGO-lagen antas kommer den allvarligt att påverka det civila samhället. Lokala myndigheter får laglig rätt att stoppa gräsrotsaktiviteter. Organisationer kan nekas registrering eller upplösas utan att orsak behöver uppges. Endast kambodjaner har rätt att starta ideella organisationer, vilket exkluderar personer med flyktingstatus, migrantarbetare och statslösa personer.


Bio: Ee Sarom

Yrke: Programansvarig för Sahmakum Teang Tnaut (STT), en kambodjansk icke-statlig organisation inom området bostäder och infrastruktur som tillhandahåller teknisk hjälp åt fattiga samt verkar för att främja dialog och uppmärksamma stadsfrågor. Ee Sarom är för tillfället också representant för STT. Han har tidigare arbetat för veteranernas international i Kratie-provinsen i många år.

Utbildning: Ee Sarom har studerat samhällsvetenskap på universitet Build Bright, i Phnom Penh.


Fakta Kambodja

Huvudstad: Phnom Penh

Befolkning: 15 miljoner (FN, 2010)

Förväntad livslängd: 62 år (män), 65 (kvinnor)

Största religioner: Buddism

Statsöverhuvud: Kung Norodom Sihamoni (främst ceremoniell roll) och premiärminister Huan Sen

Annat: Ett av världens fattigaste länder med ett stort beroende av bistånd. Under Khmer Rouge eran (mellan åren 1975 och 1979) dog ungefär 1,7 miljoner människor, på grund av svält, utmattning, tortyr och avrättningar.

Källor: BBC news

Kategorier: Uncategorized.
Taggar: #FreeThe15BK, Freedom of assembly, Yttrandefrihet, och Rätten till land och bostad.
Campaigns: Människorättsförsvarare i fokus.
Regions: Kambodja.