Våra rättigheter på MR-dagarna i Örebro

Vår fotoutställning ”Våra rättigheter” kommer att visas under MR-dagarna i Örebro. Utställningen har tagits fram i samarbete med fotografen Elisabeth Ohlson Wallin och syftet är att bidra till ökad kunskap om de mänskliga rättigheternas betydelse.

-I Sverige är vi bra på att prata om de mänskliga rättigheterna och att verka för dem i andra länder. Men den grundläggande principiella förståelsen för vad de faktiskt innebär är relativt låg. Med den här utställningen vill vi visa vad kränkningar av människors rättigheter får för konsekvenser men också hur vi alla kan försvara dem, säger Robert Hårdh, chef för Civil Rights Defenders.

Vi kommer även att finnas på plats i vår monter, så kom gärna förbi för att prata med oss och titta på utställningen. Nytt för i år är att det är gratis inträde till mässhallen där även spännande miniseminarier kommer att anordnas.

På tisdagen medverkar vår handläggare Peter Mossop som arbetar vid vårt fältkontor i Pristina Kosovo i ett miniseminarium:

Kosovos romer – brickor i politiskt spel
Romernas situation i Kosovo är en skam för Europa. Vilka mänskliga rättigheter finns för dem och vem tar vara på dem? Vad gör Sverige? Hur ser biståndet ut?
Medverkande: Moderator Mats Sundgren, Peter Mossop från Civil Rights Defenders m fl.
Arrangör: Sida
Tid och plats:
tisdag kl. 13-13.30 Forum

Även vår chef Robert Hårdh kommer under tisdagen att delta i ett seminarium:

Hur kan MR-försvararna stöttas i sitt arbete?
En del individer som arbetar för att främja mänskliga rättigheter i sin närmiljö, i sitt land eller region arbetar med livet som insats, andra verkar mer anonymt, metoderna varierar men målet är detsamma, att förbättra människornas vardag. Hur kan EU, Europarådet, OSSE, FN m fl. internationella aktörer bidra till att MR-försvararnas arbete blir framgångsrikt? Hur kan modern IT-teknologi medverka till att stärka skyddet för MR-försvarare?
Moderator: Hans Dahlgren (MR-ambassadör)
Medverkande: Elena Urlajeva (MR-försvarare, Uzbekistan), Iryana Vidanava (MR-försvarare, Vitryssland), Robert Hårdh (chef för Civil Rights Defenders)
Arrangör: UD
Tid och plats:
tisdag kl. 13.15-14.45 Mältaren T65

Vår styrelseordförande, Percy Bratt, medverkar även i ett seminarium:

Knäckfråga 2: Hur ska MR-konventionerna bli svensk lag?
I Sverige strider två juridiska läger. Ska konventionerna om mänskliga rättigheter lyftas in oförändrade i svensk lagstiftning – inkorporering eller inarbetas i svensk lag – dualism? Är inte dualismen på väg bort genom EU-lagar m.m.? En principfråga med stora konsekvenser för tillämpningen av de mänskliga rättigheterna.
Moderator: Christina Johnsson (forskningschef RWI)
Medverkande: Elisabeth Abiri (ordförande för MR-delegationen/universitetslektor vid Göteborgs universitet) Anna-Karin Lundin (regeringsråd och Sveriges ledamot i EU:s MR-byrå) Percy Bratt (advokat, styrelseordförande Civil Rights Defenders)
Arrangör: Raoul Wallenberg Institutet
Tid och plats:
tisdag 10.45 – 11.30 Club 700 T46

Datum: måndagen och tisdagen den 15-16 november
Tid:
ca 9.00-18.00 båda dagarna
Plats:
Conventum, Olof Palmes torg 1, Örebro

För mer information om MR-dagarna och fullständigt schema se MR-dagarnas hemsida.

Kategorier: Uncategorized.
Taggar: Elisabeth Ohlson Wallin, Human Rights Forum, och Fotoutställning.
Regions: Sverige.