Stockholm Pride – en påminnelse om lika rättigheter

I Stockholm firas Pride 26 juli – 1 augusti. Evenemanget är ett viktigt tillfälle att påminna om alla människors rätt till liv, personlig säkerhet och skydd mot diskriminering.

I stora delar av världen diskrimineras, misshandlas och mördas människor enbart för att de avviker från den heterosexuella normen. Frågan om sexuell läggning är ofta starkt tabubelagd och den som framträder öppet som homo-, bisexuell eller transperson riskerar att stötas bort även av sina närmaste.

Civil Rights Defenders har arbetat för HBT personers rättigheter sedan början av 2000-talet. På Västra Balkan har vi bland annat bidragit till att ta fram lagar mot diskriminering, där sexuell läggning i vissa fall nämns uttryckligen som en av grunderna för diskriminering.

I Moldavien har vi i flera år tillsammans med organisationen GenderDoc-M samlat HBT samhället till seminarier och workshops för att under några dagar diskutera HBT personers rättigheter i landet, dock utan att någonsin få tillstånd att arrangera manifestationer utomhus. I maj i år sökte GenderDoc-M återigen tillstånd för att arrangera en demonstration, denna gång till stöd för en lag mot diskriminering. Domstolen avslog med motiveringen att demonstrationen kunde väcka anstöt bland stadens troende. Samtidigt fick en högerextrem grupp tillstånd att demonstrera mot homosexuella i parken utanför regeringsbyggnaden.

I Ryssland arrangerar vi tillsammans med det ryska HBT nätverket varje år en vecka mot homofobi. Diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet är vanligt förekommande och myndigheterna reagerar vanligtvis lamt på kränkningar. Ändå är det viktigt att notera små men betydelsefulla framsteg; som att en tabloidtidning i oktober förra året blev varnad av landets åklagarmyndighet för homofoba uttalanden, eller att vår partner Coming Out i St Petersburg har lyckats registrera sig som en organisation som öppet arbetar för HBT personers rättigheter. Vanligtvis måste HBT organisationer dölja sin verkliga verksamhet bakom omskrivningar som kulturförening eller liknande.

I Serbien skulle Pride ha ägt rum i september 2009 men dagen innan invigningen meddelade inrikesministeriet och polisen att man inte skulle kunna garantera deltagarnas säkerhet. Beskedet från myndigheterna väckte ett ramaskri inom det civila samhället och bland allmänheten och gav upphov till en omfattande debatt om huruvida staten har kapitulerat inför hot från högerextrema grupper.

Tillsammans med våra partner genomför vi utbildningar av journalister och offentliganställda inom statliga myndigheter och institutioner för att öka kunskapen om hbt personers utsatthet. Vi medverkar aktivt i kampanjer och andra påverkansaktiviteter för att bekämpa okunskap och fördomar. Inte minst arbetar vi för att stärka våra partner, så att de har de verktyg de behöver för att kämpa mot diskrimineringen av HBT samhället i sina länder.

I våras deltog vi i en konferens om HBT personers rättigheter i Montenegro, den första i sitt slag i landet. I en tv-intervju uttryckte Montenegros minister för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter att det ”inte var goda nyheter” att det finns homosexuella i Montenegro.

Kampen för alla människors lika värde och lika rättigheter måste fortsätta, i vårt eget land såväl som i andra länder.

Kategorier: Uncategorized.
Taggar: Lika rättigheter, HBT, och Pride.
Regions: Sverige.