Video: Aktivism för förändring – Youth Initiative for Human Rights in BiH

Sedan dess grundade år 2006 har Youth Initiative for Human Rights i Bosnien-Hercegovina växt till att bli en väl respekterad organisation. Idag är deras nätverk av ungdomsaktivister det nätverk som varit igång längst och är inblandat i alla större människorättsevenemang i landet. Civil Rights Defenders har arbetat med YIHR BiH från start. Denna video beskriver arbetet med att åstadkomma förändring i Bosnien-Hercegovina.

http://youtu.be/r9pfg–YK6A

Kategorier: Video.
Taggar: Youth Initiative for Human Rights.
Regions: Bosnien-Hercegovina.