Video: Från hem till fängelseceller

Flera personer har fängslats i samband med protester mot expropriering av mark och tvångsvräkningar i Kambodja. Civil Rights Defenders uppmanar myndigheterna att respektera människors yttrande- och mötesfrihet, som tidigare rapporterats. Denna video, gjord av den lokala organisationen LICADHO, om expropriering av mark i Kambodja visades på FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio 21-22 juni.


Kategorier: Video.
Taggar: #FreeThe15BK, Freedom of assembly, Yttrandefrihet, och LICADHO.
Regions: Kambodja.