ICCPR

(Svenska) FN kritiserar Sverige i rapport om mänskliga rättigheter

UN office Geneva 3

(Svenska) Idag överlämnade FN:s människorättskommitté en rapport om hur Sverige lever upp till FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. FN kritiserar regeringen på en rad områden och för fram långtgående krav på åtgärder. Kommittén ser bland annat med oro på behandlingen av romer i Sverige och noterar att romska utsatta EU-medborgare i hög grad förvägras sina rättigheter.

The UN Examination of Sweden – Read Civil Rights Defenders Shadow Report

UN office Geneva 3

On the 9th and 10th of March, Sweden will be examined by the UN Human Rights Committee in Geneva – the body that monitors implementation of the International Covenant on Civil and Political Rights. Last year, the Swedish government submitted their official report to the UN, explaining their views on the human rights situation in Sweden. Civil Rights Defenders recently forwarded an extensive alternative report to the Human Rights Committee to counteract the official depiction.

Vietnam: Restrictions on Freedom of Movement Violate Domestic and International Law

DOYA2015 empty chair-2

Authorities in Vietnam have blocked at least 33 human rights defenders and activists from freely travelling abroad or internally in the last six months, despite legal protection of the right to freedom of movement. Civil Rights Defenders considers these restrictions arbitrary and in violation of Vietnam’s obligations under its own Constitution and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).